ارسال کامیونت

ارسال کامیونت های مسقف و موکت بندی شده برای سالم ماندن بار و همچنین سلامت کامل فنی یکی دیگر از تعهدات باربری و اتوبار بارزبار است.
اگر بارهای شما کوچک هستند اما سنگین، بسته بندی مناسب بار فراموش نشود. بسته بندی مناسب امنیت و کیفیت بار و محموله شما را حفظ میکند و از آسیب های گوناگون از جمله شکستگی، خراش دیدگی، آب خوردگی و سایر موارد داخل کامیونت حفظ و مصون می‌دارد.
تلفن های تماس:
منطقه غرب تهران پونک 44437267
منطقه شرق تهران پاسداران 22879052
منطقه مرکزی تهران یوسف آباد 88721693
ارسال کامیونت
فهرست