ارسال نیسان

ارسال ماشین حمل بار(وانت نیسان) در صورت نیاز برای جابجایی بارهای حجیم تر و در فواصل دور تر.
باربری نیسان به این صورت است که یک وانت نیسان به همراه راننده و در صورت نیاز کارگر برای شما ارسال می شود و بار شما را حمل می‌کند. اگر بار شما از یک وانت بار پیکان بیشتر است حتی تا دوبرابر مقدار استاندارد یک وانت معمولی است اما با این حال از بار یک کامیونت یا خاور هم کمتر است، نیازی به استفاده از خاور نیست و می توانید از وانت های نیسان استفاده نمایید. و دیگر لازم نیست هزینه‌ی زیادی را برای اجاره کامیونت یا خاور بپردازید و همان کرایه وانت بار را می‌پردازید.
فهرست